Maundy Thursday

Thursday, 1 April 2010 @ 7.30pm

‘In remembrance of Me’
Leader: Revd Mat Ineson
Preacher: Revd Joyce Caithness
1 Corinthians 11:23-26Open Link in New Window & John 13:1-17, 31-38Open Link in New Window

Share this on Facebook